เราจะเติบโตไปด้วยกัน บริษัท "ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการขยายสาขา มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง เรามีมีความประสงค์ที่อยากจะเป็นหนึ่งใน ผู้พัฒนา ด้านการประหยัดพลังงาน ใน ด้าน โรงงานอุตสหกรรม เพื่อให้เกิดการ
Globalize (พัฒนา) ในภูมิภาคเอเชีย
Product Major Lines of Business
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
และการบํารุง
เรา “ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” บริหารและพัฒนาธุรกิจ โดยยึดหลัก
“การใช้ชีวิต & อุสหกรรม” จากประเทศญี่ปุ่น สู่ เอเชียน
Product Major Lines of Business
ความซื่อสัตย์
และความน่าวางใจ
บริษัท “ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ”เรา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ และ อยู่บนความถูกต้อง มากไปกว่านั้น ทางเราเปิดกว้าง กับ บุคคลทุกชนชั้น,เพศ,เชื้อชาติ,วัฒนธรรม และ ศาสนา BUSINESS Business Partner
องค์กรและนวัตกรรม ทางบริษัทมีความประสงค์ที่อยากจะคอยดูแล และมอบประสบการณ์ที่ พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยแนะนำ สินค้า นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ สามารถใช้งานในรูปแบบพิเศษหรือเฉพาะทางได้ Innovation
[ about company ]

ประวัติบริษัท

บริษัท“ ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) ” มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจาก เรามีสินค้า และ การบริการ ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบัน ทางบริษัทได้มีการบริหารงานระหว่าง ญี่ปุ่น ไทย และ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง เป้าหมายหลักของทางบริษัทคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน  

ติดตามเว็ปไซต์ Main Branch ได้ที่ : www.yuasa.co.jp
สําหรับ Company Profile PDF: คลิ๊กที่นี่

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

Our Supplier

[ Services ]

Feature and Function of Yuasa

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

บริษัท ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมไปถึงด้านบริการ ดูแล และ ซ่อมแซม โดย ปัจจุบันเรามีสินค้า มากกว่า 500 ล้านชนิด ซึ่งมาจาก 6,000 บริษัท ทั่วโลก

บริการซ่อมแซ่มและเช็คคุณภาพ

เรามีงานด้านการติดตั้งและบริการ โดย ช่างเฉพาะทาง มากไปว่านั้น เรามีบุคลากร ทั้ง คนญี่ปุ่นและ คนไทย ซึ่งเราสามารถเข้าถึงหน้างานได้รวดเร็ว

ธุรกิจไร้ขอบเขต

Yuasa Trading CO.,LTD , Yuasa Engineering Solution CO.,LTD และเครือข่ายต่างประเทศของเรามีการเก็บและแชร์ข้อมูลกันเสมอ จึงเป็นเรื่องง่ายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

เครื่องจักรเฉพาะทาง

บริษัท ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด สามารถให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถระบุ รายละเอียดสินค้าและงานบริการที่ต้องการ

สิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราสามารถช่วยลูกค้าในเรื่องการขอรับสิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงสินค้าที่ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Are you looking for BOI expert partner?

ที่ ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เรามีบุคลลากร ที่มีความรู้ด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อการดูแลและจัดทำเอกสารให้กับลูกค้า (ญี่ปุ่น – ไทย – อังกฤษ)

[ GROWING TOGETHER 2023 ]

YUASA VISION 360

Yuasa Vision 360 – ใน ปี ค.ศ. 2026 บริษัทจะครบรอบ 360 ปี ทางบริษัทจึงตั้ง Concept “Yuasa Vision 360” ขึ้นมา ซึ่งจะทำการโปรโมทแผนการบริหารขั้นที่สอง ตั้งแต่เดือน เมษายน 2020 – มีนาคม 2023 ภายใต้ชื่อ Growing Together 2023 โดยยึด หลัก 3 ประการ คือ Collective Strength, Challenge and Communication ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงาน มากไปกว่านั้น บริษัทยังมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับ “Service Integrated Shosha Group” เพื่อการช่วยเหลือสังคมและการพัฒนา
ที่ก้าวไกล

[ our blog ]

Read Our Latest News

Company Profile In PDF

สําหรับ Catalogue และ PDF เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเรา

จากการได้เข้าร่วมงาน Metalex ทําให้เราได้เจอความเห็นและได้แพร่ขยายข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเรา ทางเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุนท่านที่ให้ความสนใจในสินค้า และ การบริการเรา

[ Pictures ]